Porus dilatat

Tractaments_MedicinaEsteticaFacial_PorusDilatat

Peelings

Permeten la renovació de la superfície cutània fins a un determinat nivell de profunditat, segons la situació del problema a tractar. Per millorar la textura i qualitat de la pell s’utilitzen peelings superficials que, a part d’un notable resultat, no ocasionen gairebé cap efecte secundari ni convalescència. Com tots aquests tractaments, permet combinar-lo amb altres per optimitzar els resultats.

Fototeràpia

Disposem d’una àmplia gamma de làsers, equips d’IPL i sistemes LED que ens permeten seleccionar l’aparatologia més adequada, sola o combinada, per a cada cas en particular. En general, la convalescència és mínima o inexistent i permet compaginar-ho amb les activitats quotidianes sense problema. Per aquest fi, utlitzem diversos làsers a nivell subablatiu, IPL Mèdic, Llums de LED’s mèdiques  i Teràpia Fotodinàmica.
Mitjançant aquests sistemes, s’aconsegueix millorar totes les característiques de la pell. Sola o en combinació amb algun dels tractaments anteriors, permeten assolir excel·lents resultats.

Mesoteràpia

Mitjançant petites infiltracions de solucions biològiques, s’aconsegueix una millora de la textura i qualitat de la pell així com també una reducció del porus dilatat.

Aquestes solucions contenen vitamines, aminoàcids i minerals que actuen estimulant diferents processos metabòlics de la pell.
Depenen de cada cas en concret se n’individualitza el tractament i alhora la composició del còctel terapèutic a emprar.

Permet combinar-la sense problemes amb altres tècniques i tractaments antienvelliment cutani.

Potser estava buscant:
Renovar pell cara Lleida, tractament poros dilatat Lleida, fototeràpia làser Lleida, Mesoteràpia Lleida, infiltracions cara Lleida

Compartir: