Varius

Tractaments_MedicinaEsteticaCorporal_Varius

TERÀPIA FOTODINÀMICA DE VARIUS

Amb aquest nom es descriu un nou procediment per al tractament de les varicositats de les extremitats inferiors que combina l’escleroteràpia química tradicional i el làser de Neodimi-Yag de 1064 nm de longitud d’ona. Aquest nou procediment es basa en que, mitjançant l’ injecció prèvia d’escuma de polidocanol (la substància generalment emprada en la escleroteràpia química), s’ indueix una transformació bioquímica de la hemoglobina sanguínia (incrementant la seva conversió a metahemoglobina i protoporfirina IX) , fet que comporta un canvi en les seves característiques òptiques i de conductivitat, que es tradueixen en un increment en l’absorció de l’energia transmesa pel làser aplicat posteriorment fins a 29 vegades superior.Es a dir, mitjançant l’ injecció prèvia d’aquesta escuma en una concentració i característiques determinades, aconseguim una optimització de l’efecte fototérmic en l’emissió posterior del làser de Neodimi-Yag, al millorar la captació de energia per la sang i la transmissió de calor al llarg del vas . El resultat final es reflecteix en uns millors resultats versus les tècniques clàssiques aïllades, una menor incidència de fracassos i efectes secundaris, una disminució de les sessions necessàries per assolir uns resultats òptims i en la possibilitat de tractar vasos superiors als 5 mm de diàmetre, fet fins ara poc viable en tractaments exclusivament amb teràpies fotolumíniques.

El procediment, a més, es totalment ambulatori i no incapacita al pacient per la seva activitat normal. No requereix cap tipus d’anestèsia (o com a màxim tòpica) i la seva tolerància es excel·lent. Posteriorment al tractament només cal aplicar una crema antiinflamatòria durant uns dies i portar unes mitges elàstiques de compressió mitjana durant unes 4 setmanes. Com és obvi, només un metge entrenat amb aquest tècnica pot proporcionar-li els resultats esperats, prèvia l’historia clínica i exploració vascular pertinent.

El tractament s’estructura en varies sessions (unes 4 de mitja) i el interval entre elles es d’ aproximadament uns 2 mesos. En un seguiment practicat durant 2 anys a 150 pacients tractats amb aquesta tècnica, no s’ha presentat cap cas de recidiva.

En resum, gràcies aquesta tècnica que combina l’esclerosi química i el làser, s’ha aconseguit millorar substancialment en tots els àmbits els resultats que fins ara s’aconseguien amb cadascuna d’aquestes per separat, erigint-se aquesta com una teràpia de primer ordre, en els casos indicats, pel tractament de les varius de les extremitats inferiors.

Potser estava buscant:
Eliminar varius Lleida, tractament varius Lleida, teràpia fotodinàmica Lleida

Compartir: