Adipositats localitzades i remodelació corporal

Tractaments_MedicinaEsteticaCorporal_Adiposats

Ultrashape

Ultrashape es el primer i únic equip mèdic que, mitjançant una tecnologia d’avantguarda, permet una remodelació no quirúrgica del contorn corporal. Es basa en l’aplicació d’un feix d’ultrasons focalitzats que destrueixen selectivament les cèl·lules grasses (adipòcits) per vibració, sense danyar els teixits del voltant. El procediment es guiat per un sistema informàtic i videogràfic que calcula la dimensió de la zona a tractar i el nombre de polsos necessaris, garantint així la precisió i la homogeneïtat del tractament en l’àrea en qüestió.

Ultrashape estaria indicat, doncs, en aquelles persones, tant homes com dones, amb normopès o sobrepès lleuger-moderat, que desitgen eliminar l’excés de  greix localitzat (que no s’elimina ni amb dieta ni exercici) sense recorre a la cirurgia (liposucció).

Les principals avantatges de Ultrashape son les següents:

 • No requereix anestesia
 • No requereix infiltració
 • Es indolor
 • No produeix inflor ni hematomes posteriors
 • Gràcies al control en temps real del greix tractat en cada punt, no es produeixen irregularitats.
 • No requereix l’ús de faixes posteriorment al tractament
 • No produeix adoloriment posterior ni altres efectes secundaris
 • Permet la reincorporació immediata a les activitats quotidianes sense cap tipus de convalescència.

Adipocitolisi per intralipoterapia

L’adipocitolisi , és un tractament  en el qual, mitjançant la tècnica de la intralipoterapia, se injecta directament en el teixit adipós una solució detergent que trenca l’adipòcit, la cèl·lula que emmagatzema el greix. A més, la tumescència que aquesta substància produeix en el teixit adipós, permet que l’aplicació posterior d’ultrasons externs augmenti la seva eficàcia per produir una microcavitació efectiva en aquest teixit, i per tant, que ambdós junts aconsegueixin un efecte sinèrgic que no té parangó amb la resta de tècniques no quirúrgiques actuals per aquest fi, i que compta amb l’avantatge addicional d’evitar la flacciditat posterior i millorar l’aspecte i la textura de la pell.

Son necessàries generalment varies sessions, variables segons cada cas, per assolir resultats comparables a la liposucció, si bé des de la primera d’aquestes,  ja s’objectiva la disminució del cúmul de greix en qüestió. El tractament es molt poc molest, perfectament tolerat i no requereix cap tipus de convalescència. A més, al ser la substancia injectada un derivat de l’àcid desoxicòlic, un component fisiològic de la bilis, els efectes secundaris son pràcticament inexistents i, de produir-se, son lleus ( calor, envermelliment, pruïja…), locals i de poca duració.

Altres

 • Lipolaser
 • Cavitació
 • Velashape
 • Icoone
 • Presoteràpia
 • Sistema linfàtic manual
 • Plataforma vibratòria

Narl

Recents avenços en el camp dels ultrasons, han conduit a desenvolupar aquesta tecnologia, el nom de la qual deriva del  terme anglés NorAdrenaline ReLease (alliberament de noradrenalina). Mitjançant l’ estimulació de la secreció d’aquesta hormona per part del sistema nerviós simpàtic, s’aconsegueix ficar en marxa una lipòlisis natural que condueix a la reducció dels cúmuls de greix presents en les zones tractades. Molt indicada per la reducció del greix intraabdominal. El tractament es totalment indolor, innocu i sense convalescència. Es realitza en varies sessions i, a fi i efecte de maximitzar els seus resultats, es complementa posteriorment amb exercici en Plataforma Vibratòria.

Mesoteràpia

La mesoteràpia corporal és una tècnica injectable intradèrmica amb la finalitat d’obtenir un efecte terapèutic local, regional i/o a distància. En aquest cas, s’injecten solucions biològiques lipolítiques amb la finalitat de reduir els cúmuls de greix subcutanis si bé, depenen de cada cas en concret, se’n individualitza el tractament i alhora la composició del còctel terapèutic a emprar.

Permet combinar-la sense problemes amb altres tècniques i tractaments pel mateix fi.

Carboxiteràpia

Es un tractament en el que, mitjançant un equip específic, s’injecta CO2 de forma subcutània a través de una agulla molt fina. Aquest gas fisiològic té, entre altres, un efecte lipolític sobre el teixit adipós local, fet que afavoreix la destrucció de greix acumulat a l’àrea tractada.

La carboxiteràpia es un mètode molt segur i d’alta eficàcia que permet ser combinada amb altres tractaments i es, a més de gran utilitat com a coadjuvant abans i després de una lipoescultura.

El tractament es dur a terme en varies sessions i no comporta cap convalescència. Es especialment eficaç en el tractament de certes zones com doble mentó, cara posterior de braços, cares anteriors i posteriors de cames i glutis.

Potser estava buscant:
Remodelació corporal Lleida, Ultrashape Lleida, eliminar greix localitzat Lleida, lipolaser Lleida, cavitació Lleida, velashape Lleida, Icoone Lleida, presoteràpia Lleida, sistema limfàtic manual Lleida, plataforma vibratòria Lleida, Narl Lleida, reducció greix Lleida, carboxiteràpia Lleida, aprimament Lleida.

Compartir: