Greix Localitzat

SCULPSURE, LA FÒRMULA MAGISTRAL PER MODELAR LA TEVA FIGURA

 

Què és SculpSure?

SculpSure és el primer làser de díode del món aprovat per la FDA per a tractaments de lipòlisi no invasiva que permet eliminar el greix localitzat i persistent en flancs, abdomen, esquena i cara interna i externa de les cuixes, en sessions de 25 minuts per zona.

Com es fa el tractament?

 Se selecciona i marca la zona a tractar, es col·loquen els adaptadors de contorn i sobre ells es posa l’aplicador. Es col·loca la Lux Lotion per afavorir el contacte de l’aplicador amb la pell. Es seleccionen els paràmetres adequats al pacient i s’inicia el tractament.

 Com funciona SculpSure?

 1.  La longitud d’ona de 1060nm té una alta afinitat pel teixit adipós subcutani, escalfant els adipòcits que es troben en aquesta zona sense danyar la superfície de la pell.
 2. SculpSure eleva la temperatura de les cèl·lules grasses entre 42º i 47º alterant la seva estructura original. Aquesta temperatura és la necessària que s’ha d’assolir en una liposucció convencional per aconseguir destruir l’adipòcit . Gràcies al sistema de refredament per contacte Contact Cooling  els teixits circumdants no es veuen afectats.
 3. Amb el transcurs dels dies, el cos elimina els adipòcits de greix destruïts de forma natural a través del sistema limfàtic.
 4. Les cèl·lules grasses s’eliminen de manera permanent i no es regeneren.

Quant dura un tractament complet?

25 minuts en total, que es divideixen en 2 fases:

 • 1a FASE: 4 minuts d’escalfament, on el teixit arriba a la temperatura de tractament.
 • 2a FASE: 21 minuts de fase de manteniment d’aquesta temperatura.

És un tractament ràpid, i sense temps de recuperació, el que permet que el pacient reprengui les seves activitats diàries de forma immediata

 EL PACIENT, “SUPERANT LES SEVES EXPECTATIVES”

Quin és el tipus de pacient apte per a aquest tractament?

 Pacients amb un bon estat de salut amb un IMC (Index de massa corporal) entre 25 i 30, amb zones ben delimitades de teixit gras subcutani.

Cal tenir en compte que SculpSure no és un equip per perdre pes, sinó que és un equip per remodelar el cos.

 És important destacar també, que SculpSure es dirigeix al greix subcutani i no al greix visceral.

 Com qualsevol tractament per remodelació corporal, és important que el pacient tingui uns hàbits de vida saludable, amb una dieta equilibrada i un mínim d’activitat física diària.

 Què senten els pacients durant el tractament?

 • En començar el tractament, el pacient sentirà una sensació de fred pel sistema de refredament Contact Cooling ™, que està connectat durant tot el tractament per evitar possibles danys a la pell.
 • Els 2 primers minuts de tractament, el pacient començarà a sentir pics de màxima calor seguits del refredament de la pell.

 • Els següents 23 minuts, sentirà calidesa i formigueig. Alguns pacients tenen sensació de pressió a la zona tractada … és perfectament normal! La calor s’acumula originant pics de calor profunds.

El tractament de SculpSure, ¿fa mal?

El llindar del dolor de cada persona és molt relatiu, el que és difícil de determinar. No s’han reportat testimonis de dolor durant el tractament, però en la majoria de les vegades el pacient podria sentir molèsties per la sensació cíclica de calor alternat amb fred.

Quantes sessions són necessàries?

E l protocol de tractament indica 2- 3 sessions, espaiades entre 4 i 6 setmanes, però pot variar depenent de la morfologia del pacient. Per optimitzar els resultats, es recomanen els massatges drenants 2 cops a la setmana en el temps d’espera entre sessió i sessió.

Quan es veuran els primers resultats?

Els primers resultats es comencen a apreciar entre la tercera i sisena setmana a partir de la primera sessió, sent encara més evidents a partir de la setmana dotze.

Hi ha contraindicacions?

SculpSure no es recomana en cas de:

 • Lesions obertes o ferides a la pell
 • Històric de cicatrius queloides
 • Embaràs o lactància
 • Hèrnia abdominal
 • Desordres neuropáticos: sensibilitat cutània reduïda, neuropatia diabètica, etc.
 • Desordres en la coagulació o actual presa de medicació anticoagulant. Inclou l’ús d’aspirina en quantitat de més de 81 mg. per dia
 • Tractament d’anticoagulants, antiplaquetaris, trombolítics o antiinflamatoris (dues setmanes prèvies al tractament o previsió pròxima de presa dels mateixos)
 • Immunosupressió o desordres de deficiència immune. Inclou infecció VIH, SIDA, o presa de medicació immunosupressora

 

QUINA ÉS LA DIFERÈNCIA DE SCULPSURE AMB ALTRES TECNOLOGIES DE REMODELACIÓ CORPORAL DEL MERCAT

SculpSure és el primer làser del mercat per a tractaments de lipòlisi no invasiva per hipertèrmia mantinguda.

Radiofreqüències, ultrasons, criolipòlisi per fred, massoteràpia o cavitació són les tecnologies que trobem freqüentment en el mercat per fer tractaments de remodelació corporal.

Alguns dels avantatges de SculpSure enfront d’altres equips de remodelació corporal són:

 • No invasiu
 • No realitza succió
 • Sense temps de recuperació
 • Sense anestèsia
 • Sense danys en la dermis
 • Procediment no quirúrgic
 • Per a tot tipus de pells
 • Sense efectes secundaris.

 SculpSure és el tractament de remodelació corporal per excel·lència als EUA amb més de 1.000 equips instal·lats.  SculpSure és el guanyador dels Choice Awards (Spring / Summer 2017) que organitza la revista nord-americana NewBeauty i ha estat el tractament més votat com “Beauty Game Changer “. Celebrities, presentadors i quantitat de famosos ja han passat per les clíniques per provar-los.

Nou tractament per eliminar la papada

Recentment, SculpSure ha rebut l’aprovació de la FDA per al tractament de lipòlisi no invasiva per greix localitzat a la papada.

Aquest tractament mèdic està indicat en persones amb IMC menys o igual a 43, mentre que altres equips del mercat esatn indicats per a un IMC igual o menor a 30.

SculpSure per papada compta amb un únic aplicador pla i sense succió que consisteix en un sistema de fixacions ajustables que subjecta un umbilical d’SculpSure per tractar el   àrea submental   de forma precisa i còmoda en només 25 minuts.

Aquesta nova tecnologia làser no invasiva compta amb nombrosos avantatges en comparació amb altres tècniques:

 • L’aplicador pla i sense succió, no genera flacciditat
 • Sense efectes secundaris

Potser estava buscant:
Eliminar greix localitzat Lleida, tractament greix localitzat Lleida, reduïr greix localitzat Lleida, greix localitzat Lleida.

Compartir: